NYHEDSBREVET SES BEDST I EN BROWSER
Nyhedsbrev marts 2021
 
Feedbackkultur
- Hvis ikke du hører noget…!
 
2021 bliver året, hvor den ny målbeskrivelse skal implementeres. Med den nye målbeskrivelse er kompetencevurdering og feedback sat i centrum, og kompetencerne kan først godkendes når de er blevet evalueret flere gange med et kompetencekort og medfølgende feedback.
Formålet med gentagne evalueringer, er at give uddannelseslægen mulighed for yderligere udvikling og forbedring. Dette stiller krav til vores feedbackkultur.
 
 
Feedback er i uddannelsesmæssig sammenhæng ikke blot ros eller ris. Feedback skal, på baggrund af observeret adfærd, være en specifik tilbagemelding til uddannelseslægen, med det formål at forbedre uddannelseslægens kompetencer. Kompetencevurdering gives med det formål at vurdere om en given kompetence er opnået på et tilstrækkeligt niveau og skal således ikke stå alene, hvis uddannelseslægen skal udvikle sig.

For at uddannelseslægen skal blive bedre, er det med andre ord nødvendigt at give konkret feedback i forhold til den givne opgave. Kompetencekortene i den nye målbeskrivelse er en oplagt mulighed for at give feedback til uddannelseslæger, da de indeholder en ”opskrift” på de elementer, der indgår i den givne kompetence. På den måde understøttes det at feedbacken bliver specifik. Vi er klar over at dette vil kræve omstilling fra både uddannelseslæger og uddannelsesgivende læger, men er sikre på at alle kan løfte opgaven i samarbejde.

Den gamle kliché med at “uddannelse er noget man tager – ikke noget man får” holder stadig og derfor er det vigtigt at de uddannelsesøgende læger, på trods af ofte travle hverdage, efterspørger uddannelse og ikke mindst feedback. Samtidig skal man i afdelingen have etableret en kultur hvor uddannelse imødekommes og den nødvendige supervision og feedback bliver givet. Kun herved, kan den store viden videregives, som alle I mange erfarne specialister har erhvervet jer gennem mange års arbejde.
 
 
DOS´ uddannelsesudvalg vil gerne tage temperaturen på feedbackkulturen ude på afdelingerne. Bliver feedback rent faktisk efterspurgt? og bliver den givet på en konstruktiv og brugbar måde til individuel udvikling?

Vi håber derfor at du vil bruge et par minutter på at besvare dette spørgeskema, så vi kan få en bedre forståelse af, om der er skjulte barrierer, der skal erkendes og brydes, inden feedback bliver en naturlig del af hverdagen for alle.
 
Gå til spørgeskema >>
Det tager kun 2 min
 
Frameld dig dette nyhedsbrev